Kérjük, amennyiben látogatója, ügyfele, vásárlója, illetve aktív Ügyfele kíván lenni Weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.bathlocator.com weboldalt (továbbiakban: weboldal) látogatóként és a weboldal ügyfeleiként használó személyek (a továbbiakban együttesen Ügyfél), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közötti szerződéses jogviszony általános feltételeit.

Az Ügyfél a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, szolgáltatások vagy weboldalak feltöltése, ikonok keresése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre.

Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, továbbá az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályoz.

A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve elsődlegesen a magyar, másodlagosan az angol. Ennek megfelelően a szerződést elsődlegesen a magyar és angol nyelvű változat közötti tartalmi eltérés esetén a magyar nyelvű változat szerint szükséges értelmezni. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok, illetve a Felek jognyilatkozatai igazolják.

Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően az Ügyfél bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződését.

I. Általános adatok, elérhetőség

 

Cégnév: Qltif Bt.

Székhely: 1124, Budapest, Lejtő út 26/A

Levelezési cím: 1124, Budapest, Lejtő út 26/A

Képviselő neve: Pletserné dr. Jung Andrea

Szerkesztő, webmester: Andijung Solutions, Qltif Bt.

Nyilvántartási szám: Nem releváns

Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-737661

Adószám: 20899084-1-43

Számlavezető pénzintézet: Gránit Bank

Bankszámlaszám: 12100011-17820934

Telefonszám: +36 30 9293473

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@andijung.hu

Tárhelyszolgáltató neve: www. megacp.com

Weblap: www.bathlocator.com

Tárhelyszolgáltató telefonszám: +36/21/200-0040

Tárhelyszolgáltató kapcsolatfelvétel: https://megacp.com/contact.php

II. A Honlapon történő szolgáltatás igénybevételének feltételei

II.1. Regisztráció

A Weboldal tartalmának nem minden része érhető el ingyenesen, regisztráció nélkül az Ügyfelek számára.

Ennek megfelelően a Honlapon történő némely fizetős szolgáltatás igénybevételének feltétele az érvényes regisztráció.

Másodlagosan a Honlap lehetővé teszi a fizetés nélküli rendelési folyamatot is, mely szintén regisztrációhoz kötött.

Az Ügyfél hozzáférési adatok – így különösen a jelszó – titokban tartásáért kizárólag Fogyasztó felelős. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, saját érdekében köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Ügyfelek alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/697 Rendelete, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

II.2. Vásárlás regisztrációval

Mind az ingyenes, mind a fizetős szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az Ügyfelek részéről az Add Your Listing (https://bathlocator.com/add-listing/) oldalon a regisztráció és bejelentkezés (Sign in). A regisztráció az űrlap kitöltésével egyidejűleg is történhet. A bejelentkezést követően az Ügyfél az Add Your Listing (https://bathlocator.com/add-listing/) oldalon a megrendelés véglegesítése során a megrendelő űrlap kitöltése után az “Előnézet” (Preview) gombra kattintva nézheti meg azt, hogy hogyan fog elfogadás esetén kinézni a regisztrált oldala. Az adatok, információk, fotók később is bármikor módosíthatóak. Az Add Your Listing (https://bathlocator.com/add-listing/) oldalon az Ügyfél az „Előnézet” (Preview) gombra kattintás előtt minden – a Szolgáltató által kötelezően bekért – adatot meg kell, hogy adjon. Bármely hiányzó adat esetén a rendszer az Ügyfelet automatikusan figyelmezteti. Az „Előnézet” (Preview) gombra kattintást követően, amennyiben minden adat megfelelő, akkor a Listázás közzététele (Submit Listing) gombra kattintva küldhetőek el az adatok az adminisztrátor számára jóváhagyásra.

II. 3. Regisztráció nélküli vásárlás

A weboldalon – akár fizetés ellenében, akár ingyenesen – történő megjelenéshez mindenképpen regisztráció szükséges.

II.4. A szolgáltatás kiválasztása, megrendelés elküldése

Az Ügyfél a felül található menüsoron, vagy az alábbi linken érheti el a honlapon való megjelenés szolgáltatását: Add Your Listing (https://bathlocator.com/add-listing/). 

Az Ügyfél ezen az oldalon tudja megadni regisztrálni kívánt vállalkozása/szolgáltatása adatait. A Kategóriák kiválasztása során (Listing category) az Ügyfél megadhatja azt, hogy mely fizetős, vagy ingyenes kategóriába sorolja a regisztrálni kívánt vállalkozását/szolgáltatását.

A megrendelés véglegesítése során a megrendelő űrlap kitöltése után az “Előnézet” (Preview) gombra kattintva nézheti meg azt, hogy hogyan fog elfogadás esetén kinézni a regisztrált oldala. Az adatok, információk, fotók később is bármikor módosíthatóak. Az Add Your Listing (https://bathlocator.com/add-listing/) oldalon az Ügyfél az „Előnézet” (Preview) gombra kattintás előtt minden – a Szolgáltató által kötelezően bekért – adatot meg kell, hogy adjon. Bármely hiányzó adat esetén a rendszer az Ügyfelet automatikusan figyelmezteti. Az „Előnézet” (Preview) gombra kattintást követően, amennyiben minden adat megfelelő, akkor a Listázás közzététele (Submit Listing) gombra kattintva küldhetőek el az adatok az adminisztrátor számára jóváhagyásra.

A Listázás közzététele (Submit listing) gombra kattintás egyidejűleg a fizetős kategóriába tartozó szolgáltatás megrendelésének is minősül.

A közzéteendő szövegeket az Ügyfeleknek angol nyelven kell leadniuk. Amennyiben az Ügyfél számára nem áll rendelkezésre az angol nyelvű szöveg, akkor a Szolgáltatótól az info@bathlocator.com e-mail címen a fordításra ajánlatot kérhet. Amennyiben az Ügyfél a szövegeket nem angol nyelven tette közzé, akkor a Szolgáltató az Ügyfél számára a fordításra ajánlatot ad.

A Szolgáltató a weboldal belső adminisztrációs felületén akkor hagyja jóvá az elküldött listázást, amennyiben az Ügyfél a számlát kiegyenlítette és minden adat/információ ellenőrzésre került, mind tartalmi, mind formai szempontból. A Szolgáltató a nem megfelelően kitöltött adatok esetén a közzétételt megtagadhatja, ezzel egyidejűleg, a már kifizetett díjat, az utalási díjjal csökkenve visszautalja.

Az Ügyfél a megrendelésével, azaz a Listázás közzététele (Submit listing) gombra kattintással egyidejűleg elfogadja az Elállási feltételeket is tartalmazó ÁSZF-et, majd a Listázás közzététele (Submit listing) gombra kattintással elküldi a Szolgáltatónak a megrendelését.

Szolgáltató rendelést kizárólag a weboldalon keresztül fogad el.

Minden beérkező megrendelést egyedileg dolgoz fel a Szolgáltató.

A szolgáltatás megrendelése során nincs lehetőség előre fizetésre, csak a megrendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt követően, a szolgáltatás véglegesítését követően, a Szolgáltató által biztosított rendben, illetve technikai előírások és módozatok szerint kerül kiegyenlítésére a szolgáltatás vételára.

III. A szolgáltatás ára

A Weboldalon feltüntetett szolgáltatások árai a megrendelés időpontjában érvényes üzleti árak, amelyeket az Add Your Listing (https://bathlocator.com/add-listing/) oldalon talál az Ügyfél. Az árak alanyi mentes árak. Ezen árak mentesek a szállítási költségektől, tekintettel az online, azaz virtuális termékek sajátos megjelenésére.

A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja.

Tájékoztatjuk a tisztelt regisztrálókat, hogy a “Swimming pools for sale” kategóriába kerülés díja 10 euro, melyet PayPal-lal vagy átutalással lehet megfizetni. Amennyiben Ön medencéket épít, vagy ad el, akkor csak ebbe a kategóriába lehetséges a vállalkozását regisztrálni.

IV. Elállási jog

Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződéstől történő elállásra, amennyiben az Ügyfél a szerződés létrejöttétől számított 14 munkanapon belül a teljes vételárat nem fizeti meg a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a weboldal belső adminisztrációs felületén akkor hagyja jóvá az elküldött listázást, amennyiben az Ügyfél a számlát kiegyenlítette és minden adat/információ ellenőrzésre került, mind tartalmi, mind formai szempontból. A Szolgáltató a nem megfelelően kitöltött adatok esetén a közzétételt megtagadhatja, ezzel egyidejűleg, a már kifizetett díjat, az utalási díjjal csökkenve visszautalja.

A Szolgáltató különösen akkor tagadja meg a közzétételt, ha szöveget nem adnak meg, nem angol nyelven adnak meg, a közzétételre szánt fotók sértőek, nem megfelelő minőségűek, és az Ügyfél a felszólítás ellenére sem javítja ki az esetleges hibákat.

V. Az Ügyfelet a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

VI. I. Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha az Ügyfél az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ebből a célból az Ügyfél felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailből vagy a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat-mintát is: Elállási nyilatkozat: www.bathlocator.com/declaration_withdrawal

Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát (14 nap), ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a IV. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél elállási nyilatkozatának megérkezését.

Postai úton történő jelzés esetében a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Az Ügyfél levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített, de igénybe nem vett ellenszolgáltatást.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

VI. II. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a rendelés elküldése előtt van lehetősége az Ügyfélnek, illetve a regisztrált fiókján keresztül bármely adat utólag is módosítható elektronikusan. Szükség esetén a Szolgáltató technikai segítséget nyújt.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

VII. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

A Megrendelés elküldését követően Szolgáltató egyénileg veszi fel a kapcsolatot a regisztrált ügyféllel az esetleges számla kiállítása, illetve az adatmódosítás, vagy a további adatok bekérése céljából.

Amennyiben a Szolgáltató minden adatot helyesnek talál (pl. angol nyelven került megküldésre), és a szolgáltatás teljes vételára kiegyenlítésre került, akkor a Szolgáltató az Ügyfél által regisztrált vállalkozást/szolgáltatást a honlapon közzéteszi.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

VIII. Fizetési módok

Fizetési módok tekintetében átutalásos fizetési módot és PayPal fizetést  tesz lehetővé a Szolgáltató.

IX. Szállítás

Jelen szerződés tárgya online szolgáltatások kínálata, mely virtuális jellegéből adódóan mentesül mindennemű szállítási módtól és költségtől.

X. Jogérvényesítési lehetőségek

X.I. Panaszügyintézés helye

Ügyfél a megvásárolt és kifizetett szolgáltatásokra vonatkozóan vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait első lépésként az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Cégnév: Qltif Bt.

Levelezési cím: 1124, Budapest, Lejtő út 26/A

Telefonszám: +36 30 9293473

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@andijung.hu

X.II. Panaszügyintézés módja

Az Ügyfél a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás az X.I. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 15 munkanapon belül – melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol a Fogyasztó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

XI. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

XII. Egyebek

A Weboldalon való böngészés, szolgáltatások igénybevétele feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki lehetőségeinek, korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben Szolgáltató a honlap elérhetősége tekintetében különös technikai előírásokat tesz közzé, úgy az Ügyfél ezen előírások betartásáért felelős.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2022. augusztus 15.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen dokumentum letölthető és nyomtatható változata ide kattintva érhető el: www.bathlocator.com/terms_conditions

Budapest, 2022. augusztus 15.